20 พฤษภาคม 2562 พายุพัดถล่มแม่ฮ่องสอน ต้นไม้/เสาไฟหักโค่น-บ้านเรือนประชาชนพังยับ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/414657

นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุเกิดพายุหมุนในพื้นที่บ้านศรีดอนชัย และบ้านพะมอลอ ตำบลบ้านกาศ เป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่น ทับลงบนสายโทรศัพท์และสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน 1 ต้น เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับ และกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นบนผิวการจราจรเป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางจราจร เมื่อได้รับแจ้งเหตุจึงได้เดินทางไปอำนวยการและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดลมพายุหมุน ที่เกิดขึ้นในทันที เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ พร้อมชาวบ้านได้ช่วยกันนำสิ่งกีดขวางออกจากผิวการจราจร โดยชาวบ้านบ้านศรีดอนชัยได้นำรถแทรกเตอร์จำนวน 1 คัน ที่ใช้ในการเกษตรของตนเองดันเสาไฟฟ้าและสายไทรศัพท์ที่โค่นขวางออกจากผิวการจราจร ทำให้รถเดินทางสัญจรได้ตามปกติ และจากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่มีบุคคลใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ดังนี้ 1.บ้านเรือนพักอาศัยเสียหายโดยสิ้นเชิงทั้งหลังจำนวน 1 หลัง ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง ได้ถูกต้นลำไยหักโค่นทับหลังคาบ้าน เป็นเหตุให้หลังคาบ้านยุบตัวลงมาบ้านเสียหายทั้งหลัง ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 50, 000 บาท ได้แก่ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ ของนายเจริญ ชะลอยเมฆ ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในบ้าน  

2. บ้านเรือนพักอาศัยเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง ได้แก่ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ ของนายประสาท วรกร ขณะเกิดเหตุมีนายสอน โคสาลาด กับ หลานชายอยู่ในบ้าน ซึ่งทั้งสองคนต้องลงมาหลบพายุหมุนใต้บันได ใต้ถุนบ้าน ไม่มีบุคคลใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

3. ซุ้มทางเข้าหมู่บ้านพะมอลอ หักโค่นเสียหายโดยสิ้นเชิง